All Mountain Ski

Season

  • SKIS All Mountain- FACTION TEN season 2016/17 174cm
  • Sci Ski Allmountain Freeride HEAD KORE 117 SOLO SCI ONLY SKI Season 2019
  • SKIS All Mountain ARMADA INVICTUS 85 -176cm season 2017
  • SKIS All Mountain -LIB TECH WRECKREATE 90-163cm season 2017/18
  • SKIS Freeride/All Mountain- BLACK DIAMOND LINK 95 season 2017 172cm
  • SKIS All Mountain- FACTION TEN season 2016/17 182cm
  • SKIS EX DEMO All Mountain ARMADA INVICTUS 108 TI -178cm season 2017