All Mountain Ski

Season

 • SKIS EX DEMO All Mountain- BLACK DIAMOND LINK 95 season 2017 172cm
 • SKIS All Mountain -Kastle CPM 82 CARBON FIBRE -180cm season 2018
 • SKIS EX DEMO All Mountain ARMADA ARV 106 -180cm season 2018/19
 • Boots Skiing all Mountain atomic Hawx Ultra XTD 130 Mp 24/24.5 Season 2020
 • Skiing Ski Allmountain Freeride atomic Bent Chetler 100 only Skiing Season 2020
 • SKIS Freeride/ All Mountain -SCOTT ROCK'AIR 175cm Season 2017
 • Skiing Ski Allmountain Freeride atomic Bent Chetler 120 only Skiing Season 2020
 • SKIS Carving/ All Mountain -K2 CHARGER-168cm! Season 2017! TOP
 • SKIS All Mountain-BLACK CROWS CAPTIS BIRDIE -157cm season 2017
 • SKIS All Mountain- FACTION TEN season 2016/17 174cm
 • SKIS All Mountain-ELAN RIPSTICK 96 with Tyrolia bindings-174cm season 2018
 • Skiing Freeride all Mountain Volkl M5 Mantra cm 177 only Skiing Season 2020 Expo
 • SKIS All Mountain/Freeride- FACTION CHAPTER 106-186cm- season 2016/17
 • SKIS All Mountain- BLACK CROWS OVA-178cm season 2017/18
 • Sci Allround Allmountain BLIZZARD QUATTRO 6.9 Ti + TCX12 season 2017/2018
 • SKIS All Mountain- FACTION TEN season 2016/17 174cm
 • Sci Ski Allmountain Freeride HEAD KORE 117 SOLO SCI ONLY SKI Season 2019
 • SKIS All Mountain ARMADA INVICTUS 85 -176cm season 2017
 • SKIS All Mountain -LIB TECH WRECKREATE 90-163cm season 2017/18
 • SKIS Freeride/All Mountain- BLACK DIAMOND LINK 95 season 2017 172cm
 • SKIS All Mountain- FACTION TEN season 2016/17 182cm
 • SKIS EX DEMO All Mountain ARMADA INVICTUS 108 TI -178cm season 2017